Dřevostavby - současný trend výstavby rodinných domů

Dřevostavby jsou v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví stavebnictví. Tento typ výstavby rodinných domků a bytových domů si den ode dne získává svoji pozici na stavebním trhu. V tomto trendu se zejména odráží rychlost výstavby, vysoká míra prefabrikace zajišťující kvalitnější provedení a ekologické hledisko. U dřevní hmoty se významnou měrou projevuje energetická nenáročnost při získávání základního materiálu, rovněž tak druhotné využití materiálu po skončení jeho životnosti. Dalším ekologickým aspektem je možnost budování objektů s nízkou energetickou náročností, což vede k úsporám spotřebovaných energií na vlastní provoz objektu.

 

Konstrukční systémy dřevostaveb

 

Montované dřevostavby můžeme rozdělit dle několika kritérií. Prvním je konstrukční systém dřevostavby, z tohoto ohledu rozeznáváme:

  • srubové stavby
  • hrazděné stavby
  • rámové stavby
  • skeletové stavby
  • stavby z masivního dřeva.

 

drevostavba 8Hojna Vodatb obr6

 

Pro konstrukci rodinných domků se nejčastěji používají konstrukční systémy srubové a rámové. Srubové stavby jsou tvořeny profilovanými podélnými prvky kladenými na sebe tak, že tvoří masivní stěnu konstrukce. Rámové stavby jsou tvořeny nosnou konstrukcí stěny, která je pak opláštěna deskovými materiály a vyplněna tepelnou izolací.

 

Dřevostavby dle potřeby tepla na vytápění

V dnešní době se poučený investor nezajímá pouze o pořizovací cenu dřevostavby, ale zároveň jej zajímají náklady na vlastní provoz objektu. Z těchto spotřebitelských důvodů se objekty rodinných domů začaly rovněž členit dle energetické náročnosti tj. spotřeby tepla na vytápění. Z toho hlediska lze dřevostavby dělit do základních typů:

  • novostavby pouze vyhovující základním energetickým standardům, tj. potřeba tepla na vytápění 80-120 kWh/m2a
  • nízkoenergetický dům, potřeba tepla na vytápění méně než 50 kWh/m2a
  • pasivní dům, potřeba tepla na vytápění méně než 15 kWh/m2a
  • nulový dům, potřeba tepla na vytápění méně než 5 kWh/m2a

 

IMG 7721pindleruvmlyn9-uroubena spin68

 
V naší nabídce typových rodinných domů najdete domky připravené pro nejnižší energetickou třídu, jsme však připraveni domky převézt do vyšších standardů při zohlední potřeby tepla na vytápění objektu. Za tímto účelem však bude nutné zajistit konstrukční úpravu jednotlivých detailů konstrukcí rodinných domků a zejména pak vhodnou volbu jednotlivých obvodových plášťů a výběr vhodného typu výplní stavebních otvorů. Náš projekční tým je připraven tyto úpravy provézt v rámci přípravy jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Rozdělení domků je provedeno jako základní přehled, jsme si vědomi skutečnosti, že při konkrétním posouzení domu je potřeba zohlednit řadu dalších kritérií jako je například neprůvzdušnost, celková potřeba primární energie a podobně. O všech těchto aspektech jsme připraveni Vás informovat při osobních schůzkách nad řešením Vašich projektů.

 

Rámové dřevěné domy

Rámové stavby jsou tvořeny vodorovnými a svislými prvky, které vzájemným spojením vytvoří nosnou konstrukci stěny, která je pak opláštěna deskovými materiály a vyplněna tepelnou izolací. Tímto způsobem vytvoříme sendvičovou stěnu, kde kombinací jednotlivých materiálů a především volbou jejich skladby vytváříme stěny různých tepelných vlastností.

 

drapac11tb obr4veska u pardubic

 

Materiály používané při výstavbě dřevostaveb

Základním konstrukčním materiálem je dřevní hmota, ta může být připravena jako konstrukční prvek z rostlého dřeva, případně z podélně slepovaných KVH profilů, nebo vrstveného dřeva označovaného jako BSH profil. Deskové materiály používané pro vytvoření vlastní stěny objektu, ale také pro zajištění tuhosti mohou být OSB desky, desky prováděné recyklací plastového odpadu, případě desky z měkkého dřevovlákna. Vlastní tepelné vlastnosti zajišťuje aplikace tepelné izolace. Ta může být provedena z různých minerálních vln, nebo foukané celulózy. Vlastní stěna musí být ještě doplněna vrstvami zajišťujícími vhodné mikroklima v interiéru. Toto je zajištěno aplikací různých paropropustných fólií aplikovaných do konstrukce stěny. Detaily zajišťující minimální průvzdušnost jsou pak řešeny různými doplňkovými prvky jakými jsou například těsnící pásky, ucpávky a tmely. Konečná úprava exteriéru stěny je řešena například dřevěným obkladem nebo minerálními omítkami.

 

Další služby

Řešíme individuální projekty dle přání našich zákazníků. V rámci přípravy výstavby dřevostavby jsme schopni zajistit zpracování všech stupňů projektové dokumentace, a to od provedení studie stavby, dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení až po dílenskou dokumentaci jednotlivých dílů dřevostavby.

 

Typové dřevěné domy

V ceně stavby na klíč je kalkulována spodní stavba, obvodové konstrukce včetně úprav povrchů, dělící konstrukce, výplně otvorů, střešní plášť, technické instalace. Dům je při předání připraven k nastěhování. V ceně hrubé stavby je kalkulována nosná konstrukce obvodového pláště, úprava vnějších povrchů obvodového pláště, nosné konstrukce stropů, konstrukce dělících stěn bez finální úpravy povrchu, konstrukce krovu, střešní plášť, klempířské prvky. Uvedené ceny jsou bez DPH, jsou pouze orientační a konečná cena bude stanovena na základě konkrétních požadavků klienta. Ceny jsou za provedení v základním energetickém standartu (splnění požadavků ČSN), STAVBY JE MOŽNÉ PŘIPRAVIT TAKÉ V NÍZKOENERGETICKÉM NEBO PASIVNÍM PROVEDENÍ.

 

drapac1drevostavby vrchlabi velobr1

 

Foukaná celulózová izolace

ISOCELL je tepelná izolace z celulózových vláken, která je vyrobena z papíru optimální recyklační metodou. Tříděný novinový papír se nahrubo natrhá, smíchá s boritany a umele v mlýnu. Boritany chrání ISOCELL před napadením hmyzem, plísní, hnilobou a požárem. ISOCELL Vás přesvědčí extrémně nízkou tepelnou vodivostí a odolností proti sedání také u silnější izolace. ISOCELL není toxický, neobsahuje žádné podezřelé látky nebo přísady a je na dotek měkký a teplý, nedráždí kůži, není agresivní a tudíž je hodnocen jako sympatická izolační látka.

 

Technologie

ISOCELL se fouká do dutin pomocí speciálních vyfoukávacích strojů. Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří se přesná izolační matrace beze spár.

 

Použití

Celulózová izolace ISOCELL je ideální izolační látkou pro nízkoenergetické a pasivní domy. Nezáleží na tom, zda se jedná o masivní technologii stavění nebo hrázděnou stavbu, ISOCELL se používá stejně u střešních stěn, horních mezipodlažních stropů, mezistěn a vnějších nebo vnitřních stěn.
V oblasti sanace je foukání celulózové izolace ISOCELL často jedinou možností, jak izolovat například střechu. K tomu se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje při izolování horních mezipodlažních stropů nebo mezistěn např. v kostelích nebo jiných historických a památkově chráněných budovách.

 

Nejlepší tepelně izolační hodnoty

Není to jen nejnižší tepelná vodivost, kterou se ISOCELL vyznačuje. Je známo, že každá izolace je kvalitní tak, jak je dobrá na svém nejslabším místě. Celulózovou izolací ISOCELL je možné vyplnit i ty nejužší spáry a štěrbiny. To dokazuje izolační matrace beze spár a tepelných mostů. Vysoká úložná kapacita celulózové izolace ISOCELL způsobuje jednoznačně zpomalený průnik slunečních paprsků. Samotné podkrovní místnosti zůstávají dlouho do noci chladné, díky tomu můžete nerušeně spát.

 

Regulace vlhkosti

Celulózová izolace je schopna rovnoměrně přijímat vlhkost do vláken a znovu vydávat bez ztráty izolační hodnoty. Tato zvláštní schopnost zadržování vlhkosti působí regulačně na klima místnosti.


Vynikající ochrana před hlukem


Ve srovnávacích zkouškách byly naměřeny u mezistěn až o 7 dB lepší zvukové izolační hodnoty než u obvyklých izolačních matrací z vláken. Pružná celulózová vlákna absorbují zvukovou energii, místo aby ji reflektovaly. To snižuje dobu dozvuku a zbavuje nežádoucích hluků. Mluvení nebo hudba se tím stává slyšitelnější a srozumitelnější.

 

Vysoká protipožární ochrana

V klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších ocenění pro hořlavé izolační látky. Požární test, provedený v Ústavu pro protipožární techniku a výzkum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linci, jakož i vlastní požární testy ukázaly stejný výsledek: Celulózová izolace ISOCELL nehoří, pouze vrchní vrstva zuhelnatí.

 

IMG 7777interier1karlovy vary

 

Roubené stavby

Výstavba srubových a roubených staveb navazuje na tesařskou tradici Podkrkonoší a oblastí Českomoravské vysočiny. Roubené stavby svojí tradicí zapadají právě do horských a podhorských oblastí. Naši předci řešili roubené stavby jako jednoplášťové. S ohledem na dnešní nároky, z hlediska úspor tepla, jsme připraveni zajistit řešení víceplášťových srubových staveb. Tak lze splnit tepelně technické požadavky stanovené současnými technickými normami. Výrazným architektonickým prvkem roubených staveb je vázaní rohů a hran stěn, které tvoří výrazný architektonický prvek tohoto druhu dřevostaveb.