Produkty společnosti

Krovy jsou vyráběny tak, aby byly využity veškeré výhody, které dřevo jako základní materiál poskytuje. Dbá se na preciznost opracování a detail. Snažíme se v co největší míře používat historicky osvědčené tesařské spoje. Krovovou střešní konstrukci jsme schopni dodat ve všech základních variantách jako:

 • řezivo pro výrobu jednotlivých prvků krovu
 • jednotlivé opracované prvky krovu, které je možné dle montážního schématu poskládat do konečného tvaru konstrukce krovu
 • kompletní dodávku krovu tj. smontovaný krov na místě stavby

 

Návrhy a dokumentace

3D model konstrukce – kvalitní příprava výroby. Vsadili jsme na kvalitní přípravu výroby dřevěné konstrukce krovu. Toho dosahujeme především kompletním zpracováním 3D počítačového modelu krovu. Používáme program Dietrich a Sema. Zpracování 3D modelu krovu umožňuje zákazníkům prohlídku a případnou úpravu ještě před vlastní výrobou. Výstupem ze specializovaného programu nejsou jen 3D modely konstrukcí, ale zároveň montážní plány a řezné plány jednotlivých dílů konstrukce. Export dat na automatickou CNC linku je konečnou fází kvalitního zpracování dílenské dokumentace konstrukce krovu.

 

tb babice5utb betlemtelin1

 

Kompletní zpracování projektové dokumentace

Zpracování dílenské dokumentace na základě zadávací dokumentace je samozřejmostí. Jsme si však vědomi skutečnosti, že vlastní stavební výroba vnáší do stavby objektu řadu nepřesností. V rámci zpracovávané zakázky zajistíme vlastní zaměření stavební připravenosti pro montáž a výrobu konstrukce krovu. Na základě tohoto zaměření pak probíhá zpracování dílenské dokumentace. Jsme připraveni zpracovat rovněž zakázku kde není dostatečně připravena zadávací dokumentace od projektanta stavby, a to včetně statického návrhu nosné konstrukce. Samozřejmostí je i podpora projektantům v rámci přípravy nosné konstrukce krovu.

 

Tvar konstrukce bez omezení

Technologie používaná umožňuje návrat ke klasickým tesařským spojům používaných našimi předky a prověřených staletími. Rovněž se významnou měrou snižuje omezení pro architekty i při návrhu velmi složitých střešních konstrukcí. Pomocí této technologie jsme připraveni realizovat i zcela nestandardní tvary střešních nosných konstrukcí. Tvar nosné konstrukce je tedy limitován pouze fantazií architekta a vlastnostmi používaného materiálu.

 

IMG 6254krov-RDjiznicechytb zahori

 

Výrobní postup v bodech

 • Zaměření stávající konstrukce na stavbě
 • Zpracování dílenské dokumentace
 • Export výkazu materiálu pro pilařskou přípravu řeziva
 • Příprava řeziva na pile
 • Export dat pro výrobu prvků na automatické lince
 • Výroba jednotlivých prvků krovu z hrubého řeziva
 • Drobné úpravy prvků (srážení hran, vrtání otvorů pro hřebíky)
 • Impregnace prvků
 • Skládaní konstrukce pro přepravu
 • Nakládání a doprava na místo stavby
 • Montáž konstrukce